A

Úvodní stránka Svatý otec mladým O pěším putování Pěší poutě od 2008

Modlitba za poutníky 10. pěší pouti
od 3. do 9. července 2017

Všemohoucí Bože, Ty stále prokazuješ své milosrdenství těm,

kdo Tě milují,a nikde nejsi vzdálen těm, kdo Tě hledají;

putuj s poutníky a chraň je na jejich cestě,

ve dne ať je zastíní a provází Tvá mocná záštita

a světlo Tvé milosti v noci, aby šťastně došli tam, kam směřují.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Na 10. pěší pouť z Opavy na Velehrad
se do 2. červnence 2017 přihlásilo

70 poutníků
z obci: Bohumín, Darkovice, Darkovičky, Frýdlant nad Ostravicí, Hať, Hlučín, Hněvošice, Hradec nad Moravicí, Chlebičov, Hnojník, Komorní Lhotka, Kravaře, Markvartovice, Nový Jičín, Odry, Opava, Paršovice, Rohov, Stěbořice, Štáblovice, Třanovice, Vřesina.

Milí mladí přátelé, buďte si vědomi, že křest z vás udělal Boží děti a údy jeho těla, to jest církve. Ježíš vás neustále zve, abyste byli jeho učedníky a svědky. Mnoho z vás
volá k manželství a příprava na tuto svátost znamená skutečné putování za povoláním. Zkoumejte tedy vážně Boží volání, abyste založili křesťanskou rodinu, a vaše mládí ať je obdobím, kdy budete zodpovědně formovat svou budoucnost. Společnost potřebuje křesťanské rodiny, svaté rodiny!

Pokud vás Pán volá, abyste jej následovali ve služebném kněžství nebo v zasvěceném životě, nezdráhejte se odpovědět na jeho pozvání. Obzvláště v tomto Roce kněží se obracím na vás, mladé: buďte pozorní a otevření Ježíšovu volání nabídnout život do služeb Bohu a jeho lidu. Církev i v této zemi potřebuje mnoho svatých kněží a osob zcela zasvěcených službě Kristu, Naději světa.

 Papež vás žádá, abyste svou víru žili s radostí a nadšením; abyste rostli v jednotě mezi sebou a s Kristem; abyste se modlili a byli vytrvalí v přijímání svátostí,
zvláště Eucharistie a svátosti smíření; abyste pečovali o svou křesťanskou formaci
a byli poslušní nauky vašich pastýřů. Na této pouti ať vás doprovází svatý Václav svým příkladem a svou přímluvou a ať vás stále ochraňuje
Panna Maria,
Matka Ježíše a nás všech.
Ze srdce vám žehnám!


Benedikt XVI. k české mládeží, Stará Boleslav, 28.9.2009
BenediktXVI


Kontakt: DCM Návštěvy:
Římskokatolická farnost Hať
Kostelní 6/12
747 16 Hať

opavskapout@seznam.cz
mobil: 00420 731625656
dcm TOPlist

ll