A

Úvodní stránka Svatý otec mladým O pěším putování Pěší poutě od 2008

11. Pěší pouť mládeže Opava - Velehrad
se bude konat ve dnech od 2. do 8. července 2018

více info o této pouti ZDE

Na pouť jde 65 poutníků
z Chlebičova, Darkovic, Darkoviček, Hati, Havířova, Hněvošic, Hlučína, Hnojníka, Hradce nad Moravici, Komorní Lhotky, Kravař, Lučiny, Markvartovic, Melče, Nového Jičína, Opavy, Paršovic, Píště, Prahy, Rohova, Strahovic, Střítěže u Českého Těšína, Štáblovic, Tošanovic a Třanovic.


Všemohoucí Bože,
Ty stále prokazuješ své milosrdenství těm, kdo Tě milují, a nikde nejsi vzdálen těm, kdo Tě hledají;
putuj s poutníky a chraň je na jejich cestě, ve dne ať je zastíní a provází Tvá mocná záštita
a světlo Tvé milosti v noci, aby šťastně došli tam, kam směřují. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.


Milí mladí přátelé, buďte si vědomi, že křest z vás udělal Boží děti a údy jeho těla, to jest církve. Ježíš vás neustále zve, abyste byli jeho učedníky a svědky.

Mnoho z vás
volá k manželství a příprava na tuto svátost znamená skutečné putování za povoláním. Zkoumejte tedy vážně Boží volání, abyste založili křesťanskou rodinu, a vaše mládí ať je obdobím, kdy budete zodpovědně formovat svou budoucnost. Společnost potřebuje křesťanské rodiny, svaté rodiny!

Pokud vás Pán volá, abyste jej následovali ve služebném kněžství nebo v zasvěceném životě, nezdráhejte se odpovědět na jeho pozvání. Obzvláště v tomto Roce kněží se obracím na vás, mladé: buďte pozorní a otevření Ježíšovu volání nabídnout život do služeb Bohu a jeho lidu. Církev i v této zemi potřebuje mnoho svatých kněží a osob zcela zasvěcených službě Kristu, Naději světa.

 Papež vás žádá, abyste svou víru žili s radostí a nadšením; abyste rostli v jednotě mezi sebou a s Kristem; abyste se modlili a byli vytrvalí v přijímání svátostí, zvláště Eucharistie a svátosti smíření; abyste pečovali o svou křesťanskou formaci  a byli poslušní nauky vašich pastýřů.

Na této pouti ať vás doprovází svatý Václav svým příkladem a svou přímluvou a ať vás stále ochraňuje Panna Maria, Matka Ježíše a nás všech.
Ze srdce vám žehnám!


Benedikt XVI. k české mládeží, Stará Boleslav, 28.9.2009
BenediktXVI


Kontakt: DCM Návštěvy:
Římskokatolická farnost Hať
Kostelní 6/12
747 16 Hať

opavskapout@seznam.cz
mobil: 00420 731 625 656
dcm TOPlist

ll