Úvodní stránka
Svatý otec mladým
O pěším putování
Pěší poutě od 2008
Pěší poutě mládeže
Opava-Velehrad

Pěší pouť 2008
PP
1. Pěší Pouť:
14.-17. červenec 2008
Heslo pouti:
,,Pojď za mnou (Mt 9,10)
Svědectví
Z deníku poutnice aneb na Velehrad pěšky

Ještě v neděli večer řádí za okny bouřka, kdy blesky osvětlují noční nebe tak, že se chvílemi zdá, jako by byl den. Voda se valí po cestách a stromy se uklánějí až k zemi. Ráno je sice zataženo a šedivo, ale neprší. Jedeme do Opavy na ranní mši svatou. Před kostelem se připravuje 44 mladých poutníků z opavského děkanátu (Hněvošice, Služovice, Stěbořice, Zlatníky, Vlaštovičky) a také z Těšínska a Oderska. Mírná nervozita. Jaké to bude ujít za 4 dny 146 km?
Otec Bartołomiej Blaszka z farnosti Hněvošice, oblečen v klerice, dává pokyn k seřazení. V ruce má kytaru a nás vybízí
k velmi hlasitému zpěvu, což není problém, neboť mikrofon a amplión na zádech jednoho z poutníků dokáže ulice rozespalé Opavy pěkně probrat.

1. den pouti (pondělí 14. 7.) Opava – Fulnek, 29 km

Společná intence: prosíme za naše rodiče, sourozence a příbuzné.
Po večerní mši svaté se rozcházíme k rodinám, které nám poskytly nocleh a večeři.

2. den pouti (úterý 15. 7.) Fulnek – Paršovice, nějakých 34 km

Společně se modlíme za kamarády, spolužáky a učitele.
A hurá do Paršovic! Náš druhý cíl je sice dál, ale těch pár kilometrů navíc snad ujdeme. Cestou je čas na modlitbu, zpívání, popovídání si s kamarády, humorné kousky, o které se starají hlavně Dominik a Matouš. Čas je ale také na ztišení a prosby. Jsou i chvíle, kdy už každý krok bolí a po malé přestávce už nevěřím, že vstanu a rozejdu se. Naštěstí vyčerpané poutníky nabírá sběrné vozidlo a odváží do Paršovic. Přesto všechno většina statečně došla po svých! To bylo jásotu a vítání od paršovických. Starosta nás nejen ubytoval v sokolovně, ale taky teplým gulášem a čajem rozveselil zmožené poutníky. Po večeři jsme se dověděli, že dnešní trasa byla dlouhá 44 km a chyba tisku byla bez opravy ponechána. Prý aby se nám šlo lépe. Spíme v tělocvičně na parketách a není ani problém usnout.

3. den pouti (středa 16. 7.) Paršovice – Hulín, opravdu jen 38 km?

Společná intence: za lidi závislé na drogách, alkoholu, za rozvedené manžele a opuštěné děti.
Po vydatné snídani a mši svaté se loučíme s přátelskými paršovickými. Pán Bůh vám to zaplať! Slunce hřeje a my radostně vyrážíme zpívajíce z plných plic. Taky jsou ale chvíle, kdy slunce hřeje tak nějak moc a krok ztrácí na pochodu. Uprostřed polí pak na chvíli usedneme na louku. Odvážnější zují i boty a tiše odpočíváme. Když tu jede na kole babička a ptá se, co jsme zač, kam jdeme a odkud. Pokyvuje hlavou, polituje nás a vzpomene si, že v košíku má zabalené zmražené maliny (dárek od snachy). V tom žáru a na rozpálené cestě není nic lepšího než takováto zmrzlina. Náhoda?
Hurá, Hulín! Krásná veliká fara a sprcha.

4. den pouti (čtvrtek 17. 7.) Hulín – Velehrad, 34km

Společná intence: za nemocné, staré, opuštěné, osamocené lidi, chudé, nezaměstnané a bezdomovce.
Na snídani byl domácí chléb paní Aničky a po ranní mši svaté se opět v dobré náladě jde dál. Dnes je zataženo, chvíli mrholí, trochu prší nebo pořádně lije. Přesto je to den, kdy se jde nejlépe, neboť vždy je čas proschnout a zahřát se, aby nás déšť pak opět trochu svlažil.

Na Velehrad přicházíme večer, a to za vydatného lijáku. Ach jo! Čeká nás za deště postavit stan. Unavení, mokří a špinaví jdeme spát. Jsem na konci sil a zítra jedu domů!...

Děkuji všem za přípravu. Děkuji andělům strážným za ochranu na dlouhé cestě. Děkuji všem doma za modlitby pro všechny poutníky na Velehradě a v Sydney. Děkuji otci Bartłomiejovi. Děkuji všem, kdo nás přijali ve svých domovech nebo nás občerstvili jídlem či vodou, nabídli sprchu. Děkuji ti Pane, že jsem našla odvahu vyrazit, neboť to byl pro mne velký zážitek a veliké povzbuzení.

nejstarší poutnice a matka třech synů
Trasa pouti
první den: Opava – Fulnek (29 km),
druhý den: Fulnek – Paršovice (44 km),
třetí den: Paršovice – Hulín (35 km),
čtvrtý den: Hulín – Velehrad (34 km).
Počet poutníků.
44

Odkud bylo 44 mladých lidí, kteří se zúčastnili této historické události?
Z Opavska (Hněvošice, Opava, Sádek, Služovice, Stěbořice, Zlatníky),
Oderska (Heřmanice, Klokočov, Klokočůvek, Mankovice, Odry),
Těšínska (Bukovec, Bystřice n. Olší, Český Těšín, Hnojník, Jablunkov, Stanislavice,  Třanovice, Třinec, Vendryňe)
.
1  2
3  4
5  6
7  8
9  10
11  12
13  14
15  16
17  30 18  29
19  20
21  25
23  24
   25  22  
27  28