Úvodní stránka
Svatý otec mladým
O pěším putování
Pěší poutě od 2008
Pěší poutě mládeže
Opava-Velehrad

Pěší pouť 2011
Foto4pesipout
4. Pěší Pouť Opava-Velehrad:
4. - 10. červenec 2011
Heslo pouti:
„V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry“ (srov Kol 2.7)
Duchovní patron pouti:
bl. Jan Pavel II.
Svědectví


Rok se s rokem sešel a jsou zase prázdniny.
Do chladného a zachmuřeného pondělního rána se s úsměvem na tváři probudilo
55 mladých lidí všech věkových kategorií
z Opavska, Těšínska, Bílovecka a nově i z Brněnska.
Svá těžká zavazadla jsme naložili do připraveného auta.
Ještě jmenovka, placka s blahoslaveným Janem Pavlem II.
a krásný modrožlutý zpěvníček a v 7 hodin jsme mohli v opavské konkatedrále společně s rodiči,
přáteli a dalšími farníky slavit mši sv. slouženou otcem děkanem Pavlem.
Vyprosili jsme si požehnání, rozloučili jsme se s Opavou a vyšli na již čtvrtou pěší pouť na Velehrad společně
s blahoslaveným Janem Pavlem II. – hlavním patronem letošní pouti.
Cestou necestou, polem nepolem jsme si to šmárovali přes Jakubčovice,

Skřipov a další dědinky. Cesta rychle ubíhala, ani jsme se nenadáli a už jsme stáli před
fulneckým kostelem. Místní pan farář nás mile přivítal. Pak si nás rozebraly naše milé
jednodenní rodinky, jež pohotově a dosyta odměnily naše hladové a žíznivé krky. Večer
jsme se opět všichni i s rodinami sešli ve fulneckém kostele. Ve chvílích ticha jsme
děkovali Bohu za prožitý den a prosili za své soukromé intence, se kterými putujeme.


Nastalo jitro, den druhý, den svátku sv. Cyrila a Metoděje. Slavnostní cyrilometodějskou
mši, kterou sloužil otec Bartek, jsme proto slavili s fulneckými farníky. Po mši sv. jsme
se rozloučili s Fulnekem a vyrazili – tentokráte až v 10.30 – směr Bělotín. Po cestě jsme
se zastavili v Odrách, kde nás řádové sestry pohostily čajem a otec Bartek rozdával
z bezedných krabic biskupské chlebíčky a perníky s marcipánem. Do Bělotína jsme
dorazili kolem půl sedmé večer. Čekalo nás milé překvapení. Přijel za námi otec Adam
Rucki, který pro nás měl připravenou poutavou a napínavou promluvu o bouři na moři
a také o tom, jak se setkal s Janem Pavlem II. Poté zazpívala nejmladší účastnice pouti
– desetiletá Kačka z Hněvošic ,,Je krásné být Božím dítětem“. Na závěr jsme dostali
požehnání, společně zpívali a nakonec jiskerka. Tentokrát patřila všem těm, kdo jdou
do kněžského semináře a těm, kdo tento den byli na Velehradě.

A nastalo jitro, den třetí. Brzo ráno nám mši sv. v bělotínském kostele sloužil
generální vikář Mons. Martin David. Ještě nezapomenout kříž, amplion, tabuli a vlajky
a po mši sv. jsme mohli vykročit dál, směrem do Paršovic. Slunce pražilo celý den, proto
o přestávky nebylo nouze. První ve Špičkách, druhá ve Skaličce a další v Opatovicích.
A konečně jsme dorazili do Paršovic. Pana starostu sice vyměnili, ale skvělý guláš, káva,
čaj a osvěžující chladivá sprcha zůstaly. Nic se nezměnilo. Díky za to. Večerní program
se pak nesl v duchu her.

A nastalo jitro, den čtvrtý. A hurá na další část pouti, samozřejmě až po mši sv. v 7
hodin. Sluníčko nás i dnes mělo opravdu rádo, ne a ne zajít alespoň na chvilku za mrak.
Proto jsme brzy o přestávce zamířili pod koruny stromů v jednom parčíku. Další
přestávka následovala v Dřevohosticích. Místní zámecký pan kastelán nám povyprávěl
něco z historie Dřevohostic. A protože jel zrovna ,,vetřieskou“ pro dřevo, šup na korbu
a mohli jsme se zvěčnit s jeho krásnou zelenou chloubou. A za chvíli nás přivítali
v Prusinovicích. Z nebe se začaly nenápadně snášet kapky a jen co nás přivítala nová
paní starostka, strhl se pořádný liják. Skvělý oběd a kofola nás opět neminuly. Než jsme
vyšli na posledních pár kilometrů, bylo po dešti. Tak se o nás Pán stará. V Holešově,
jen co jsme se ubytovali v katolickém domě, následovalo zkoumání obsluhy automatu
u sprch. A hurá do víru města. Pak následovala v katolickém domě krátká modlitba se
zpěvem a žalmy. Pak spát.

Nastalo jitro, den pátý. Hned v 7 hodin jsme se v holešovském kostele účastnili
mše, kterou sloužil holešovský otec děkan Petr. Ještě se rozloučit s farníky a můžeme
putovat dál, směrem do Kvasic. První přestávka v Kurovicích, kde jsme doplnili tekutiny
a nanesli vrstvu opalovacího krému, neboť slunce pálilo, až spálilo a ne a ne zalézt. Ale
cesta ubíhala rychle a už jsme seděli nad talíři. A co se podávalo? Přece párky s chlebem.
V Kvasicích jsme se ubytovali ve dvou tělocvičnách. Do jedné kluci, do druhé holky.
A ve 20 hodin následoval společný program. Navštívili jsme husitský kostel a místní
pan farář nám povykládal o Československé církvi husitské a trpělivě odpovídal na naše
nelehké otázky. Nakonec jsme zazpívali ,,Spoj nás v jedno, Pane“ a poté jsme ještě
před školou v kruhu zpívali, děkovali za víru a svěřili se pod ochranu našich křestních
a biřmovacích patronů.


A nastalo jitro, den šestý. Hned po brzké ranní mši v Kvasicích jsme se vydali na předposlední část cesty.
V Nové Dědině otec rozdal poslední zbytečky biskupských chlebíčků a linecké
a posilněni jsme šli dál přes dlouhatánský les.
A tak jako každý den z plna hrdla a s radostí jsme zpívali a ve společných intencích se modlili
za Světové
dny mládeže v Madridu a také jsme děkovali za dar blahořečení Jana Pavla II.
V Traplicích jsme se ubytovali ve školní tělocvičně.
Pak propocené tělo sprškou osvěžili, fajn gulášem žaludky potěšili

a srdce povzbudili při večeru chval v duchu Taizé v krásné nové kapličce. A tak jsme
zakončili poslední večer naší 4. pouti. Vždyť zítra zbývá už jen pár kilometrů.

Nastalo jitro, den sedmý. V 7.30 jsme se vydali na poslední etapu pouti. Ani slunce
nezaspalo a provázelo nás v plné své síle od brzkého rána. A jako už je naším krásným
zvykem, když poprvé zahlédneme Velehrad, poklekneme a v tiché modlitbě poděkujeme
za celou cestu poutě. A jsme tady, došli jsme! S radostí jsme vstoupili do baziliky a účastnili
se slavnostní tzv. Malé pouti. Mši sv. celebroval otec biskup Josef Hrdlička. Po mši nás
čekalo před bazilikou překvapení. Paní Štěpánka z Hněvošic, která s námi šla první
den, nám upekla perníčky. Ještě se vyfotit s otcem biskupem a krojovanými dětmi,
pak volná zábava a v 13.30 nás čekala dlouhá cesta domů. Ani jsme se nenadáli a už je další pouť

za námi.


Ano, zvládli jsme to!
A za to všechno patří velké díky Pánu za příznivé počasí,
organizátorům, kteří pouť připravili a trasu předem prošli
a také díky milým lidem, které jsme cestou potkávali
i těm, kteří s námi nešli, ale mysleli na nás v modlitbách doma, v našich farnostech.
Příští rok putujeme zase, už popáté. Tak ahoooooj 2. 7. 2012 před opavskou konkatedrálou.


Štěpánka Komárková ze Sádku
Společné intence:
na poděkování za blahořečení Jana Pavla II.
za českou mládež

za naše rodiny
za Světové Dny Mládeže v Madridu

Trasa pouti:

první den: Opava – Fulnek (29 km),
druhý den: Fulnek – Bělotín (25 km),
třetí den: Bělotín – Paršovice (23 km),
čtvrtý den: Paršovice – Holešov (24 km).
pátý den: Holešov - Kvasice (20 km).
šestý den: Kvasice - Traplice (21 km).
sedmý den: Traplice - Velehrad (8 km).
Počet poutníků:


55 poutníků z měst a obci: 

Brno, Český Těšín, Guntramovice, Hněvošice, Hnojník, Hradec n. Moravicí, Komorní Lhotka, Litultovice, Neplachovice, Oldřišov, Opava, Ostrava, Otice, Sádek, Stěbořice, Studénka, Štáblovice, Třanovice, Větřkovice, Žimrovice.

   1 2
   3 20
   21 24
   22 19
   4 5
   6 7
   25 8
   9 10
   11 12
   13 16
   14 15
   17 18
   23 26