Úvodní stránka
Svatý otec mladým
O pěším putování
Pěší poutě od 2008
Pěší poutě mládeže
Opava-Velehrad

Pěší pouť 2013
6PP

6. Pěší Pouť Opava-Velehrad:
29.červen - 5. červenec 2013
Heslo pouti:
Jděte, získejte za učedníky všechny národy.“
(Mt 28,19)
Duchovní patronove pouti:
Sv. Cyril a Metoděj

SOBOTA: Zvony opavských kostelů zrovna začínají odbíjet půl sedmé, když ke konkatedrále přijíždí
doprovodné vozidlo, aby naložilo zavazadla prvních nadšených poutníků. Jak se blíží sedmá
hodina, dav před konkatedrálou houstne.
Pak už je čas na mši svatou slouženou naším otcem děkanem Pavlem Cieslarem.
Po mši svaté každý poutník
dostane zpěvníček, placku a jmenovku. Potom už nic nebrání osmdesáti převážně
mladým poutníkům z opavského, hlučínského a frýdeckého děkanátu cestě na Velehrad.
V čele s křížem, tabulí a vlajkami vedou naše kroky městem. Jakmile se řádně
rozloučíme s Opavou, přichází čas na modlitbu a připomenutí poutního řádu. Naše
putování vede Jakubčovicemi do Skřipova, kde je přestávka. Po hodině jdeme dál, směr
Fulnek. Lesem se jde dobře, ale začíná poprchávat. Nám to však nevadí. A tak radostně
dojdeme až do Děrného. Zhruba polovina mladých zůstane u rodin v Děrném a zbytek
pokračuje do Fulneku. Tam už čekají nadšení farníci, aby nás ubytovali.

NEDĚLE: Po snídani u rodin jsme se v 9 hodin setkali ve fulneckém kostele Nejsvětější Trojice
na mši svaté s místními farníky. Po mši svaté jsme se rozloučili s našimi hostiteli a vyrazili
do Oder. Doputovali jsem až na oderskou faru, kde už nás, promoklé poutníky, vítali
poutníci z bíloveckého děkanátu v čele s jejich kaplanem pro mládež otcem Františkem.
Na vyhřáté faře u čaje nám bylo dobře, museli jsme však putovat dál. Teď už naše
společenství čítalo kolem 100 poutníků.
Za Odrami už nepršelo a byl čas na modlitbu růžence a Korunky. Pak jsme poprvé
minuli dálnici a dorazili do Vražného, kde byla další přestávka. S bolestmi v nohách jsme
se všichni zvedli, abychom překonali poslední etapu dnešní pouti. Konečně jsme v dálce
zahlédli dálnici, u ní Bělotín a v něm žlutou školu – tam dnes budeme nocovat.
O půl deváté jsme se všichni sešli v kostele sv. Jiří na společné adoraci, kterou vedl otec
František. Potom už zbyl čas tak akorát na to, abychom zalezli do spacáků.

PONDĚLÍ: Ráno jsme den začali mší svatou, kterou nám až z Ostravy přijel odsloužit generální vikář otec Martin David.
Pak jsme vyrazili směr Paršovice. Otec Bartek žhavil  linku s ředitelem Diecézního střediska mládeže ve Staré Vsi nad
Ondřejnicí, který nám oznámil, že nás přijede natáčet ČT. Lidé z ČT na nás čekali u obchodu v Ústí. Proto jsme
zde měli přestávku dlouhou přes dvě hodiny. Pak už před námi byly poslední kilometry do Paršovic, kde pro nás byl přichystán výborný guláš. Večer byl ve znamení her. Pak jsme prožili večerní modlitbu, skauti si
zazpívali večerku, okolovna potemněla a my více unavení šli spát.

ÚTERÝ: Dnes jsme vstávali brzy. Snídaně pro nás totiž byla nachystána již o půl sedmé.
Po snídani jsme přivítali nové poutníky ze Studénky a Frýdku-Místku. Pak jsme se
konečně vydali k dnešnímu cíli – Holešovu. Dnes na nás pro změnu myslel náš milý otec
biskup František a zavolal nám, aby nás povzbudil. Naším dalším zastávkovým místem byly Dřevohostice.
V parku na náměstí s kopečkem zmrzliny v ruce nám bylo opravdu skvěle. Přesto ani tato chvíle netrvala
věčně a my se zvedali k další části dnešní etapy do Prusinovic, kde jsme měli v kostele
sv. Kateřiny slouženou mši svatou. Po mši jsme se vydali do Holešova, kde na nás před
školou čekala cateringová společnost s výbornou kuřecí čínou.

STŘEDA: Probudili jsme se do krásného slunečného dne. Po mši svaté, která byla sloužena v holešovském
kostele, nám otec děkan otevřel farní zahradu, kde jsme posnídali, prošli jsme si naposled Holešov
a nakoupili zásoby na cestu do Kvasic. Cesta ubíhala rychle, přidalo se k nám
i pár dalších poutníků a brzy odpoledne jsme už vcházeli za zpěvu do Kvasic.
U školy na nás už čekalo auto se zavazadly a skvělá večeře – brambory s filé. Po vydatné a chutné večeři
jsme se rozdělili do dvou tělocvičen a večer jsme se společně ztišili při modlitbě křížové
cesty v místním katolickém kostelíku.

ČTVRTEK: Už v 6 hodin ráno jsme vyšli na další etapu naší pouti směrem do Jalubí. Během
našeho putování opět nechyběla modlitba růžence, v poledne modlitba Anděl Páně
a odpoledne Korunka k Božímu milosrdenství. V Jalubí nás u tělocvičny čekal pan
starosta. Zanedlouho přijela i naše cateringová společnost a dovezla skvělý guláš.
Večer jsme se v jalubském kostele setkali i s několika cyklopoutníky v čele s otcem
Kamilem Strakem, kteří vyjeli na Velehrad ze Staré Vsi nad Ondřejnicí. Společně jsme
pak slavili mši svatou s úmyslem za zemřelého otce Josefa Motyku. Po mši sv. jsme se
někteří vydali na Velehrad na Večer lidí dobré vůle, kde účinkovali Jiří Pavlica a Hradišťan,
Filharmonie ze Zlína a další. Přišli jsme sice až na závěr, ale i tak to byl nádherný večer.

PÁTEK: Probudili jsme se opět do krásného rána, sbalili jsme si všechny věci a za zpěvu
s doprovodem hudebních nástrojů hurá na Velehrad, cíl našeho týdenního putování. Už
je krásným zvykem od první pěší pouti, že když poprvé spatříme Velehrad, poklekneme
a ve chvíli ticha poděkujeme, že jsme mohli doputovat až sem. V radostném zpěvu
jsme došli až k velehradské bazilice. Dostali jsme místa kousek od hlavního podia.
Vrcholem dnešního dne byla mše svatá. Hlavním celebrantem byl papežský legát,
kardinál Josip Bozanic, který celou mši sv. sloužil v češtině. Po mši svaté následovalo
naložení zavazadel a loučení.

Velký dík patří všem, kteří se podíleli na přípravě pěší pouti – všem organizátorům
v čele s otcem Bartkem, otci Františkovi, cateringové společnosti za obědy, řidičům
doprovodného auta a autobusů, sponzorům, farnostem, obcím a rodinám, které nás mile
přijaly během naší cesty a v neposlední řadě dík všem poutníkům, kteří spoluutvářeli
krásnou, radostnou a povzbuzující atmosféru. A největší dík patří našemu Pánu, díky
němuž jsme doputovali až na Velehrad bez zranění a dalších komplikací.

Pěší pouť je jednou z možností, jak dostat pořádný nášup toho nejlepšího –
poznat nové přátele, setkat se se známými, povzbudit se ve víře, udělat něco pro sebe
i pro druhé a ujasnit si, kam vlastně v našem životě směřujeme. Tak neváhej a pojď
příští rok s námi. Nebudeš litovat. Vycházíme z Opavy 29. června 2014. Těšíme se na
tebe.

za všechny poutníky Katka ze Štáblovic a Štěpánka ze Sádku
Společné intence:
  • poděkování za život a příchod na Moravu sv. Cyrila a Metoděje
  • poděkování za pontifikát papeže Benedikta XVI. a za volbu papeže Františka
  • s prosbou za ostravsko-opavskou diecézi
  • s prosbou o poko a lásku v rodinách 
  • s prosbou za českou mládež o dar víry
  • s prosbou za Světové dny mládeže v Rio de Janerio 2013
Trasa pouti:


    první den: Opava – Fulnek (30 km),
    druhý den: Fulnek – Bělotín (25 km),

    třetí den: Bělotín – Paršovice (23 km)
    čtvrtý den: Paršovice –  Holešov (24 km)
    pátý den: Holešov - Kvasice (18 km).
    šestý den: Kvasice - Jalubi (26 km).
    sedmý den: Jalubi - Velehrad (4 km).

Počet poutníků:

97 poutníků bylo z měst a obci: 
Bílovec, Bohumín, Bravantice, Dolní Tošanovice, Fulnek, Hlučín, Frýdek-Místek, Hněvošice, Hnojník, Horní Těrlicko, Hradec n. Mor., Kobeřice, Kopřivnice-Lubina, Malé Hoštice, Mankovice, Odry, Oldřišov, Opava, Ostrava, Paršovice, Polešovice, Raduň, Rohov, Řepiště, Slatina, Stěbořice, Strahovice, Štáblovice, Štěpánkovice, Třanovice, Veřovice, Vimperk a Vršovice
A   A
A   A
A   A
A   A
A   A
A   A
A   A
A   A
A   A
A   A
A   A
A   A
A   A
A   A
A   A
A   A
A   A
A   A
A   A
A   A
A   A
A   A
A   A
A   A
A   A
A   A
A   A
A   A
A   A
A   A
A   A
A   A