Úvodní stránka
Svatý otec mladým
O pěším putování
Pěší poutě od 2008
Pěší poutě mládeže
Opava-Velehrad

Pěší pouť 2015
8PP
8. Pěší Pouť Opava-Velehrad:
6.-12. červenec 2015
Heslo pouti:
"Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha." (Mt 5,3)
Duchovní patron pouti:
Sv. Jana Molla
Svědectví:

Dne 6.7.2015 se vydala skupina okolo sedmdesáti mladých a odvážných dobrodruhů z ostravsko-opavské diecéze a olomoucké arcidiecéze na 8. Pěší pouť Opava - Velehrad. Také i já jsem se rozhodl do toho jít, ač mě strašila vidina, že budu muset ujít bezmála 150km. Ale společně v duchu se sv. Janem Sarkandrem a hlavně sv. Janou Molla, která byla patronkou této poutě, jsme byli schopni překonat veškerou námahu či odpor. Sv. Jana Molla byla italskou lékařkou, která díky své nekonečné lásce, obětovala svůj život pro své čtvrté dítě. Možná proto byl jako moto poutě zvolen citát z Matoušova evangelia, který nás poutníky provázel sedm dnů, ke vzoru této svaté ženy. „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“

Pěší pouť byla jako již tradičně zahájena mší svatou v opavské konkatedrále, kterou celebroval opavský otec děkan Jan Czudek. Na závěr mše svaté ještě připojil povzbuzující otcovské slovo a venku před konkatedrálou požehnání poutníků. Naše první a nejdelší štace vedla až do Fulneku, kde jsme byli rozděleni do rodin. Rodiny nám poskytli nocleh a pohoštění, abychom se mohli posilnit po tak horkem vyčerpávajícím pochodu. Další štace vedly do Bělotína-Paršovic-Holešova-Kvasic-Traplic a ta poslední na Velehrad. Od první štace jsme už nespali v rodinách ale v místních tělocvičnách či školách. Byli jsme potěšeni, že k nám mohli zavítat a odsloužit mši svatou významní představitelé ostravsko- opavské diecéze. Generální vikář Mons. Martin David odsloužil ráno ve Fulneku mši svatou, ve kterém působí u nás nepříliž známý řád Palottini. Přibližně na půli cesty nás přišel krátce povzbudit zkušený poutník, biskupský vikář pro pastoraci, otec Vít Zatloukal a poté otec Jan Larish Th.D., který si mimochodem pro nás na večer připravil zajímavou přednášku o pronásledovaných duchovních za totalitních režimů.

   Po celou dobu poutě bylo vždy zajištěno jedno teplé jídlo denně a zbytek jídel jsme měli buď z vlastních zásob, nebo se dalo nakoupit v přilehlých obchodech. Každý den jsme začínali společnou mší svatou v místním kostele, po které jsme se nasnídali a odnesli větší zavazadla do přepravní dodávky. Poté jsme se poslušně shromáždili do zástupu, dobrovolníci vzali kříž a vlajky s amplionem a vyrazili na cestu. Naše společné putování nebylo jen strohé střídání pravé a levé končetiny ale právě bylo naplněno modlitbou, písněmi, rozjímáním a poznáváním se navzájem a to vše pod taktovkou otce Bartłomieje. Nechyběla adorace a křížová cesta.  Závěr poutě patřil nám, kteří jsme doputovali, až do místní baziliky na Velehradě.  Tam byla odsloužena slavnostní mše svatá olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem, který se posléze s námi na závěr poutě ochotně vyfotil před bazilikou. Mohu prozradit, že někteří borci si ještě stačili s ním udělat i „selfíčko“.

            Na závěr je patřičné poděkovat starostům obcí a ředitelům škol za propůjčení prostorů tělocvičen, kuchařkám za výborné jídla, panu Viktorovi za přepravu velkých zavazadel,  muzikantům za hudební či pěvecký doprovod, ministrantům za službu u Božího oltáře a    sponsorům a organizátorům. Neméně chci také poděkovat otci Michalovi z Oder, který nás několik dní provázel a také otci Bartłomieji za jeho duchovní vedení a organizaci. Největší DÍKY patří samozřejmě našemu Pánu za to, že nás provázel a že jsme byli, jsme a vždy budeme v jeho náručích v těch krásných a někdy i těžších chvílích našeho života. 

Karel Honka

Trasa pouti:
první den: Opava – Fulnek (30 km)
druhý den: Fulnek – Bělotín (25 km)

třetí den: Bělotín – Paršovice (23 km)

čtvrtý den: Paršovice –  Holešov (24 km)
pátý den: Holešov - Kvasice (18 km)
šestý den: Kvasice - Traplice (24 km)

sedmý den: Traplice - Velehrad (6 km)
Počet poutníků:
72 z měst a obci:
Bohumín, Dobrá, Dolany, Filipovice, Frýdek-Místek, Hněvošice, Háj ve Slezsku, Hradec nad Moravicí, Kobeřice, Kravaře, Kunštát, Ludgeřovice,  Odry, Opava, Ostrava, Otice, Paršovice, Pržno, Raduň, Rohov, Stěbořice, Strahovice, Studénka, Štáblovice, Štěpánkovice, Tošovice, Třanovice, Vražné, Vsetín